Pro účely zpracování formuláře Vás v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. žádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Podrobnosti uvádíme níže, pečlivě si je prosím přečtěte a v případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte. Děkujeme!

Respektujeme Vaše Práva i soukromí

  • Plně respektujeme a dodržujeme Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
  • Poskytujeme Vám ucelené a kompletní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů
  • Na Vaši žádost budou poskytnuté údaje bez prodlení vymazány a nebudou nadále využívány
  • Vámi poskytnuté údaje jsou bezpečně uloženy a zabezpečeny proti zneužití

 

Odstranění osobních údajů

Rádi Vám sdělíme podrobnosti týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů a následně v případě Vašeho zájmu neprodleně odstraníme poskytnuté údaje. Kontaktujte nás prosím na níže uvedených kontaktech:

Filip Vojtíšek
Dubinská 725
530 12 pardubice
Czech republic

IČO: 87042894

email: info@rajkoni.cz
tel.: +420 724 737 186

 

Poučení o zpracování osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobných údajů v platném znění tímto uživatel uděluje Filipu Vojtíškovi dobrovolně souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu, a to na neomezenou dobu. Uživatel potvrzuje, že byl informován o tom, že jeho osobní údaje v uvedeném rozsahu, tj. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, budou zpracovatelem zpracovány pro marketingové účely a dále nabízení obchodu a služeb a uchovávány bez časového omezení zpracovatelem. Zpracovávané osobní údaje jsou přístupné zpracovateli, jeho pracovníkům a mohou být předány jinému správci.

Uživatel byl dále poučen, že mu kontaktní osoba zpracovatele bez zbytečného odkladu sdělí informace dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů a o právu žádat po zpracovateli vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Uživatel se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a se poučením o právech, plynoucích ze zákona o ochraně osobních údajů.